Implementace „Digitálního vzdělávání“ do profesního vzdělávání

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020/Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014 – 2020

Podporován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Doba realizace:  1. září 2017 do 31. 8. 2020

Lead-Partner: DPFA – Bildungszentrum Chemnitz, www.dpfa.de

Projektový partner 1: ISŠTE – Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, www.isste.cz

Projektový partner 2: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, www.khkkk.cz

Cíl projektu:

Vytvoření základů pro postupnou implementaci „Digitálního vzdělávání“ do stávajícího profesního vzdělávání na německé a české straně. K tomu je zapotřebí:

  • Vytvoření webové informační platformy, která bude poskytovat informace o přeshraniční komunikaci stejně jako kooperaci v profesním vzdělávání jak pedagogů, tak žáků.
  • Vytvoření učebního modulu „Digitálního vzdělávání“ u LP a PP1 – přizpůsobené vzdělávacím profilům partnerů a jejich praktické ověření v rámci přeshraničního působení.
  • Vypracování kvalifikovaného programu v rámci projektu – pro vzdělávající se a pro pedagogy.

Přeshraniční využití:

Tento projekt posiluje přeshraniční výměnu zkušeností a znalostí pedagogů a učitelů pro zajištění odborných standardů v digitálním zdělávání (obsahových, odborných, metodicko-didaktických) ke zvládnutí požadavků v procesu „Průmyslu 4.0“.

Projekt vytváří základy pro přeshraniční zasíťování prvků digitálního vzdělávání v profesním vzdělávání, k zajištění odborného vzdělání žáků pro požadavky „Průmysl 4.0“.

 

 

Menu