Pracovní stáže studentům a absolventům nabízí většina velkých nadnárodních firem, neziskové organizace a instituce. Zahraniční zkušenost je přínosná pro život jak profesní, tak osobní. Nejenže si stážisté zlepší své jazykové schopnosti a například prohloubí své odborné dovednosti, ale celkově se osamostatní, poznají jinou zemi, lidi a odlišný styl práce, a to je lépe vybaví pro jejich další život a především zlepší jejich postavení na trhu práce.

Informace a další podrobnosti týkající se zahraničních stáží na webových stránkách:

Personální agentury KHK KK

Úřadu práce

Menu