Projekt je rozdělen do čtyř milníků:

Milník č. 1
Vizualizace obsahu projektu, představení možností implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání.

Výsledky Milníku č. 1:

V rámci plnění milníku č. 1 byla vytvořena webová platforma informující o obsahu projektu, o možnostech digitálního vzdělávání, zprostředkovává informace pro rodiče, pedagogy i podnikatele. Dále platforma odkazuje na možnosti přeshraničního vzdělávání a informuje o situaci na trhu práce v příhraničním regionu.

Milník č. 2
Rozvoj, pořízení vybavení virtuální učebny, vypracování koncepce výukového modulu „Digitální vzdělávání“ do profesního vzdělávání.

Milník č. 3
Způsobilost pedagogů a žáků v zacházení s digitální technikou ve výuce a využití virtuální učebny pro přeshraniční komunikaci.

Milník č. 4
Ověření teoretických a praktických obsahů výukového modulu „Digitální vzdělávání“ na obou vzdělávacích institucích, tj. v Sokolově a v Chemnitz. Ověření přeshraniční spolupráce na společném projektu.

Tyto čtyři milníky na sebe navazují. Po odborné a obsahové stránce je tento projekt podporován společnými aktivitami projektových partnerů.

Menu