Přeshraniční partneři projektu pořádají pravidelná setkávání s cílem zmapovat potřeby vzdělávání a trh práce. Společně hledají shodné podněty pro zvýšení zájmu o technické vzdělávání s ohledem na Průmysl 4.0 a vzájemně si vyměňují zkušenosti v oblasti odborného vzdělávání.

Důležitou součástí přeshraniční spolupráce je sestavení dvojjazyčných metodik, které budou motivovat žáky k vzdělávání v technických oborech.

Díky virtuální laboratoři bude možné přeshraničně spolupracovat na aktivitách a projektových úkolech. Zaměstnanci obou partnerů budou vzděláváni v oblasti práce ve virtuálním prostředí.
Pomocí webových stránek je možné mezi stranami komunikovat a vzájemně si prezentovat výsledky práce.

Menu