Proč je důležité implementovat digitální vzdělávání do profesního vzdělávání?

V současném světě je stále více kladen důraz na práci s daty a na technologie na jejich zpracování. Jak ve vzdělávání, tak i v občanském životě je tzv. digitální gramotnost základem pro snadnější a mnohdy i bezpečnější život. V přípravě na povolání je digitální vzdělávání neodmyslitelnou formou propojení teorie a praxe. Žák si může po zvládnutí už základních dovedností a návyků osvojovat potřebné chování a vědomosti technologiemi dnes již dostupnými na trhu.

Je možné si prostřednictvím digitálních čteček, stolních počítačů i mobilních zařízení studovat o osvojovat takřka neomezené množství dat. Při připojení na globální internetovou síť se násobí operační prostor pro žáky a jejich rodiče, kteří tak mohou sledovat nejen průběh a potřeby vzdělávání, ale sledovat i trendy a možnosti pro vlastní rozvoj.

Školy dnes nabízí vzdělávání pro zvládnutí nejen odborných základů zvolených oborů, ale učí prostřednictvím digitálních technologií např. i komunikaci, pracovně právní a občanské základy, finanční gramotnost aj. Prostřednictvím digitálního vzdělávání můžeme v jiném rozměru uchopit i kulturu a zdravý životní styl, který můžeme kontrolovaně směřovat.

Digitální vzdělávání nás učí i způsobům, jak čelit hrozbám a nešvarům mnohdy hraničících s trestným činem. Ukazují nejen jak se bránit, ale i jak nevstupovat na onu pomyslnou tenkou plochu.
Blížící se internet věcí je nutné správně uchopit a k tomu nám poslouží v procesu vzdělávání i digitální vzdělávání.

Menu