Digitalizace požaduje také odpovídající kvalifikovanost a další vzdělávání vychovatelů a učitelů.

Při nutkavé i programové potřebě vzdělávání žáků prostřednictvím tzv. digitálního vzdělávání je důležité, aby tuto oblast obsáhli, či lépe, zvládli, i pedagogičtí pracovníci.

Samostudium, mnohdy prostřednictvím digitálního vzdělávání, nebo odborné semináře a workshopy jsou vhodnou konzultační a interaktivní formou získávání zkušeností i návyků pedagoga pro budoucí přenos zkušeností a dat na žáka.

Webináře či jiné formy virtualizovaného vzdělávání jen podporují potřeby digitálního vzdělávání i pro kolegy učitele. Náročnost nástrojů a především jejich vývoj je motivátorem pro vzdělávání pedagogů, což platí na obou stranách hranice.

 

 

Menu