Proč je digitální vzdělávání důležité?

Postupná digitalizace světa práce otevírá nové možnosti v didaktice a metodice odborného vzdělávání. Tyto příležitosti jsou jedinečné a je potřeba jich využívat. Kvalifikovanost pedagogů a podpora žáků ze strany rodičů jsou výborným základem pro digitální vzdělávání mladých generací. Pro úspěch v budoucích profesích musí být žáci dostatečně motivováni a připravováni odborníky daného oboru.

(Předseda Spolkového institutu pro odborné vzdělávání a přípravu (BIBB) Friedrich Hubert Esser, Konference „Odborné vzdělávání 4.0 – Budoucí příležitosti prostřednictvím digitalizace“ 28.11.2017 v Lipsku)

Menu