Přeshraniční vzdělávání otevírá žákům zcela nové obzory a možnosti. Není potřeba cestovat na vlastní pěst, jelikož v České republice existuje spousta programů, které odvážným s vyřízením veškerých náležitostí pomohou. Získané zkušenosti ze studia v zahraničí žákům jistě zlepší v konverzaci v cizím jazyce, přinesou poznaní odlišných kultur, ale také otevřou možnosti pro jejich osobní růst a seberealizaci.

Projekt Erasmus+ nabízí možnost vycestovat všem věkovým skupinám. Díky tomuto projektu je možné v cizině studovat, ale také účastnit se stáží nebo odborných praxí. Dále Erasmus organizuje spolupráci škol a poradenství. Projekt si klade za cíl zlepšení kvality vzdělávání a zájemcům nabízí několik informačních platforem.

Organizace Europass zajišťuje dokumenty, které žák potřebuje pro studium nebo práci v zahraničí. Dokumenty jsou zdarma a dostupné online. Europass zájemcům o přeshraniční vzdělávání zajistí životopis, motivační dopis, dodatky k vysvědčením a diplomům.

Další přeshraniční organizací je Euregio egrensis, která představuje sdružení měst a obcí chebského regionu. Zajišťuje například výměnné pobyty žáků, díky kterým si mohou vyzkoušet žít v jiné zemi a zcela se integrovat do místní školy.

Česko – německou spolupráci mládeže je možné realizovat také v centrech společnosti Tandem. Pomocí společných setkávání dochází k sbližování mladých lidí z odlišných zemí. Centra poskytují poradenství zájemcům o studijní pobyty, zpracovávají informační materiály, zprostředkovávají partnerství a vzdělávání pracovníků.

Žákům může pomoci také karta ISIC, která otevírá příležitost pro stáže, vzdělávací kurzy v zahraničí a umožňuje rozvíjet se. Organizace kromě výhod doma i v zahraničí nabízí ucelené informace přehledně na jednom místě, a to o studiu, rekvalifikacích a kariéře.

Menu