Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace patří mezi nejmodernější středoškolská zařízení v České republice. Budovy školy byly v letech 2009−2012 kompletně zrekonstruovány a nabízejí žákům vlastní strukturovanou počítačovou síť a také výborně materiálně vybavené odborné učebny, které jsou základem pro úspěšné digitální vzdělávání. Pomocí nových principů a moderní techniky škola poskytuje kvalitní vzdělávací služby a připravuje tak své absolventy jak pro trh práce, tak pro další studium na vysokých školách.

Digitální vzdělávání (digital education) se používá pro využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Digitální vzdělávání podporuje zejména tzv. digitální gramotnost, což je míra správného užívání IT reagující na současný rychle se měnící trend digitalizace světa. Digitální vzdělávání vede k udržitelnému modelu vzdělávání, se všemi dostupnými podpůrnými technologiemi.

Digitální vzdělávání je jedním z nejčastěji používaných termínů v oblasti inovací a vzdělávání (Google eviduje více než 85 milionů výsledků týkajících se spojení digital education a téměř půl milionu na český ekvivalent).
Zejména proto není ustálená podoba a definice pojmu digitální vzdělávání. Ve školském prostředí jde zejména o snahu rozšířit školní kurikulum o práci s digitálními technologiemi, a to bez zjevného omezení.

Vzdělávání, reaguje na změny ve společnosti a rozvoj digitálních technologií. Zahrnuje vzdělávání s účinným využíváním IT na podporu výuky a učení.

Oblast digitálního vzdělávání se zaměřuje na samotnou práci s digitálním rozhraním. Zaměřuje se na různá zařízení na přehrávání audio a video záznamů, i na jejich tvorbu. Dále pak formuje vzdělávání pro zobrazování textů a práce s reálnými daty podporující snadnější a udržitelný osobní i společenský život. Zaměřuje se na počítače, tablety, čtečky i mobilní telefony, včetně smart zařízení. Doplněné o nástroje na psaní textu v digitální podobě, interaktivní tabule, webkamery, a další technické prostředky, pomocí nichž je možné realizovat i prostor tzv. virtuální třídy. Není tedy nutná fyzická přítomnost ve třídě. Kromě hardwaru je nezbytné ovládání softwarových řešení, aplikací, her, aj.

Při správném a řízeném užívání žáky, je možné potlačit i nežádoucí důsledky a dovést žáky k lepšímu pochopení vzdělávacích obsahů. Digitální technologie pomáhají i při překonávání překážek (handicapů) a jsou důležitou oporou při podpoře vzdělávání.

Princip podpory nástrojů Průmyslu 4.0 umožňuje aplikovat dostupné nástroje k udržitelnému rozvoji a virtualizaci prostředí, vč. tzv. síťování procesů.

Škola využívá digitálního vzdělávání například pro podporu čtenářské gramotnosti (čtečky, webová rozhraní), při matematické a finanční gramotnosti užívá nástrojů aplikací internetu a specifických softwarových řešení. Grafická řešení v úpravě foto a videí jsou dnes běžně součástí vzdělávání hlavního proudu, i jednotlivých kurzů. Konstrukce a digitalizace odborného vzdělávání umožňuje přibližovat vzdělávání k reálnému využití, a to nejen díky praktičnosti, ale i díky přijatelným nákladům. 3D technologie a sdílená prostředí se virtuálním řešením stávají přístupnější pro pochopení. Zlevňování výsledků procesů se projevuje zejména ve strojírenství i stavebnictví, kdy např. pomocí konstrukce součástky tuto můžeme vytisknout na 3D technice, na místo výroby v nákladných obráběcích centrech s několikanásobně dražšími náklady.

Po občanský život je digitální vzdělávání čím dál tím důležitější, neboť agenda státní správy je stále častěji digitalizována.

Koncepce pro využití virtuální učebny [PDF 83 kB]

Menu