12. března se uskutečnilo další pracovní setkání v rámci projektu Průmysl 4. – Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání.

Setkání se zúčastnili projektoví spolupracovníci DPFA Chemntitz, lead partner projektu, zástupci projektového partnera ISŠTE Sokolov a KHK Karlovy Vary, koordinátorka IHK Chemnitz paní Holá a projektová manažerka projektu LABORA paní Strebe. Projekt LABORA je rovněž podporován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

 

  • Středem zájmu tohoto setkání byly zprávy jednotlivých projektových partnerů o průběhu projektu a stanovení dalších postupů.
  • Stav přípravy webových stránek projektu Průmysl 4.0, informace pro žáky, pedagogy, učitele a rodiče. Spuštění stránek ke dni 31. 5. 2018.
  • Příprava a obsahová stránka odborného sympozia na téma Průmysl 4.0. Organizaci přebírá projektový partner Krajská hospodářská komora Karlovy Vary ve spolupráci s IHK Chemnitz.
  • Příprava dotazníkového šetření u cca. 200 saských a českých podnikatelů z různých odvětví průmyslu v regionu, týkající se požadavků na budoucí odborníky.
  • Konzultace společné přípravy koncepce „digitálního vzdělávání“ k rozvoji vzdělávacího modulu pro žáky a kvalifikace a vzdělávání pedagogů.
  • Příprava společné exkurze do školy v Ústí nad Labem, seznámení se se stavem a využitím digitálního vzdělávání ve výuce.

Na závěr projektovým partnerům paní Strebe podala více informací o projektu LABORA, který by ráda propojila s projektem Průmysl 4.0. Tomuto návrhu všichni projektoví partneři projevili souhlas.

Zpracoval: Thomas Rost

Menu