Dne 14. 5. 2018 se v Karlových Varech konalo Odborné sympozium projektu Průmysl 4.0 – Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání. Program byl velmi nabitý a veškeré prezentace probíhaly dvojjazyčně. Sympozia se zúčastnili zástupci všech projektových partnerů, tj. DPFA, ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace, KHK KK, IHK Chemnizt, hosté z řad zaměstnavatelů (Witte Nejdek, spol. s. r. o., ept connector s. r. o. a firma ICM/WFE) a zástupce ÚP Karlovy Vary.

Po zahájení a představení projektových aktivit následoval blok týkající se rozdílů ve vzdělávacích systémech v SRN a ČR. Český vzdělávací systém představil Mgr. Pavel Janus a německý systém českým účastníkům přiblížil Nathan Begoc.

Dalším bodem byly výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo u zaměstnavatelů v Čechách i v Německu. Sesbíraná data odprezentoval a zhodnotil Ing. Daniel Andrlík.

Principy Průmyslu 4.0 a jeho vliv na trh práce představil Tomáš Boura z ÚP Karlovy Vary. Přeshraniční spolupráci zde zastává společnost EURES TriRegio, jejíž hlavním úkolem je integrace trhu práce a profesního vzdělávání.
Zástupci firem účastníkům nabídli informace z praxe, kde již digitalizace a další vzdělávání pracovníků úspěšně probíhá. Rozvoj techniky s sebou totiž nese jisté potřeby, jako je například celoživotní vzdělávání, informační dny, informační centra nebo weby, a to nejen ve velkých podnicích, ale také v malých a středních.

Na závěr sympozia vystoupil Tobias Cramer z VŠE Praha se svým workshopem „Dokonale naplánování – jednoduše improvizováno“, který byl zaměřený na interkulturní rozdíly mezi Čechy a Němci. Diváci se mohli podělit o vlastní zkušenosti a zreflektovat je na základě kulturních standardů, které byly odborníkem představeny.

Zpracovala: Mgr. Věra Novotná

Reportáž ze sympozia

 

Menu