V úterý 14. listopadu 2017 prezentovali aktéři podporu Evropského fondu pro regionální rozvoj přeshraničním projektem s názvem „Průmysl 4.0 – Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání“. Cílem projektu je sestavit a ověřit učební moduly, díky kterým se budou vzdělávat nastávající odborníci dle požadavků Průmyslu 4.0.

Nedostatek odborníků je přeshraničním problémem. Ať už v Sasku nebo v Česku, všude hledají podniky, především malé a střední, vyškolené odborníky, kteří umí zacházet s digitální technikou. Ale jak má vypadat jejich vzdělávání, aby bylo možno zajistit požadavky digitálního průmyslu? Přesně takové otázky si položili ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace, DPFA Chemnitz a Krajská hospodářská komora KK. Společně byl zpracován záměr projektu „Průmysl 4.0 – Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání“, jehož zahajovací konference proběhla 14. listopadu na Statku Bernard v Královském Poříčí.

Spojení historického prostředí a nejmodernějších technologií bylo nadčasové.

„Nechtěli jsme se řešit jen digitalizaci, ale ukázat, pokud společně pracujeme, učíme se, ukážeme, že nepotřebujeme žádné ploty a zdi“, vysvětlil regionální manažer DPFA pan Thomas Gritz. S více než 25 lety tradice a zkušeností s profesním a všeobecným vzděláváním v současných skoro 50 školách ve 12 městech, je DPFA akademická skupina českému partnerovi, ISŠTE Sokolov, silným partnerem.

ISŠTE Sokolov, má za sebou již 60 letou tradici, v níž vyniká především vzděláváním v technických oborech. „Za to jsme již byli dvakrát oceněni podnikateli našeho regionu“, referoval Mgr. Pavel Janus, ředitel ISŠTE Sokolov. Plánujeme mohutné investice v řádech milionů korun do nových technologií a modernizace technického kreslení, včetně 3D technologie.

Proč tomu tak je, potvrzuje aktuální vzdělávací projekt, kdy žáci pomocí 3D tiskárny tisknou novou vlastní 3D tiskárnu. Technické know-how tedy nechybí. Jak tento celek integrovat do výuky. Jak může rozdílné vzdělávání efektivně vypadat, k tomu jsou zapotřebí fundovaných znalostí, nové didaktické začátky stejně jako nové učební a výukové metody.

Těmto požadavkům se postavila DPFA Akademická skupina, která toto řeší svojí pobočkou v Chemnitz. Již dva roky se pracuje na strategickém programu, postupného zavádění digitalizace do vyučování. Učebny s tablety, interaktivními tabulemi – toto vše se již stalo všedností v normálně fungujících školách.

Nyní budou oba nositelé vzdělávání, na německé a české straně, svoje kompetence propojovat a společně vyvíjet výukové a vzdělávací moduly. Cílem je připravit nejenom budoucí odborníky, ale také žáky a pedagogy, na plánovanou digitalizaci. Právě proto budou probíhat až do konce projektu, v srpnu 2020, mnohá setkání. Zároveň bude docházet ke společnému učení, plánování, diskutování a experimentování v digitálních učebnách, které k tomuto účelu budou zřízeny.

Abychom reagovali na požadavky regionálního hospodářství, je partnerem projektu též KHK KK. „Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil staví podnikatele v KK kraji před velký problém“, potvrzuje pan Radek Pašava z KHK KK a doplňuje: „náš hlavní úkol spočívá v tom, pomáhat a podporovat právě přeshraniční projekty, jako je právě tento“.

Zpracovala: Mgr. Věra Novotná

Menu