Dne 18. 5. 2018 se konala pracovní schůzka partnerů projektu Průmyslu 4.0 – Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání. Sezení proběhlo na půdě projektového partnera ISŠTE Sokolov, příspěvkové organizace.

Cílem schůzky bylo srovnání přeshraničních konceptů digitálního vzdělávání a prohlídka prostor školy, především odborných učeben a laboratoří s 3D technologií. Partneři zodpovědně zkontrolovali plnění závazků a režim, ve kterém pracují. Byl sjednocen termín spuštění společných dvojjazyčných webových stránek a naplánovány další pracovní schůzky a události. Přítomní pedagogové si vyměnili zkušenosti z praktické výuky a pohovořili o principech výuky, které brzy změní formu díky virtuální učebně, kterou partneři budují.

Zpracovala: Mgr. Věra Novotná

Menu