Dne 25. srpna se na pracovní schůzce setkaly týmy DPFA Chemnitz (LP), zástupci ISŠTE Sokolov (PP1) a Krajské hospodářské komory Karlovy Vary (PP2).

Důležitými body jednání bylo: vytvoření webových stránek, public relations, koordinace příprav na zahajovací konferenci projektu.

Po představení jednotlivých účastníků schůzky se plynule přešlo k jednotlivým bodům jednání. Pracovní schůzka probíhala svižně a bez komplikací bylo dosaženo vzájemné schody. Bylo dohodnuto, že bude vytvořena společná webová stránka na německé i na české straně. Každý z partnerů začlení tuto projektovou webovou stránku do svých stávajících webových stránek. Navigace a obsahová část webové stránky bude shodná. Oficiální spuštění stránek je plánováno na 30. 5. popř. 1. 6. 2018.

Partneři se dohodli na jednotném vzhledu a zpracování potřebných prezentačních materiálů, letáků, rollupů apod. Návrhy budou zpracovány prostřednictvím DPFA Chemnitz a budou k dispozici partnerům projektu, kteří si materiály mohou přizpůsobit svým potřebám. Do zahajovací konference v listopadu musí být materiály k dispozici.

Předběžný termín konference byl stanoven na 14. listopadu. Pozvánky připraví PP1, který je zároveň rozešle médiím. Informaci pro sdělovací prostředky po konferenci poskytne LP, stejně jako fotodokumentaci.

Zpracovala: B. F. Kother

Menu