Integrovaná střední škola Sokolov, příspěvková organizace nezahálí v digitalizaci a trendu průmyslu 4.0 ani v době distančního vzdělávání. V rámci přeshraničního projektu „Průmysl 4.0 – Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání“ žáci v programu SOLIDWORKS modelovali ze svých domovů funkční model parního stroje. Zadání jim bylo zasláno elektronickou formou a obsahovalo veškeré technické podklady.

Díky nejmodernějším technologiím mohli jednotlivé součástky upravovat dle potřeby stále ještě na digitální úrovni, a tím se vyvarovat nákladům spojeným s výrobou. Tímto způsobem vymodelovaný stroj lze díky programu vyzkoušet pouze virtuálně v rámci animace a zachytit tedy včas nedostatky a upravit je. Žáci 4. ročníku oboru Strojírenství mohli své výtvory zhlédnout na digitalizovaném videu a kontrolovat, zda všechny vytvořené součástky fungují tak, jak mají. Díky modelům, které správně fungují na virtuální úrovni, lze předpokládat i funkčnost reálného modelu. Po ukončení práce své animované snímky uložili, aby bylo možné je prezentovat veřejnosti.

Integrovaná střední škola Sokolov, p. o. a její učitelé digitalizují výuku odborných předmětů a připravují tím žáky pro trh práce s ohledem na průmysl 4. 0. Vize reálného využití nabytých znalostí a schopností, tj. propojení výuky s budoucím profesním životem, je pro žáky výbornou motivací k dalšímu studiu.

Menu