Ve dnech 16. – 17. prosince 2019 úspěšně proběhla již 4. výměna žáků projektových partnerů ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace a DPFA Chemnitz. Hlavním programem této akce bylo seznámení s chodem 3D tiskárny a jejím nastavením. Společně pak žáci pracovali na tvorbě figurek, které budou součástí natáčení projektového filmu. Setkání v Sokolově si užili nejen žáci partnerských škol, ale také pedagogičtí pracovníci doprovázející své svěřence. Jsme rádi, že vedle technických kompetencí a mediální gramotnosti se žáci díky projektu učí také sociálním dovednostem. Kooperativní práce v týmu a překonávání jazykových bariér jsou nedílnou součástí přípravy na moderní trh práce.

Mgr. Věra Novotná

Menu