Ve dnech 11. a 12. listopadu 2019 žáci Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace navštívili školu německého projektové partnera. Vydali se i s pedagogickým dozorem na půdu DPFA v Chemnitz. Cílem byla tvorba a implementace digitálních materiálů. Žáci se společně učili data zaznamenávat a následně zpracovávat. Čeští i němečtí účastníci měli možnost pracovat s profesionální technikou, tj. kamerami, fotoaparáty a tablety. Veškeré tyto dovednosti, které si díky projektu mohli vyzkoušet v praxi, upotřebí v běžné výuce technických předmětů, ale samozřejmě také na moderním trhu práce. Zároveň jsou každým setkáním a kooperativním učením zlepšovány jejich jazykové kompetence.

Menu