Ve dnech 30. září a 1. října 2019 proběhlo v rámci projektu již 2. setkání žáků. Žáci obou partnerských škol se tentokrát sešli v Sokolově za účelem sběru materiálu pro projektový film, na kterém společně pracují.

Se svými pedagogy se pečlivě prohlédli prostory Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, p. o., kde je v každodenním provozu možné vidět nejmodernější technologie přímo ve výuce. Na programu dále byla prohlídka rodinného pivovaru a nedaleké firmy ETP connector, s. r. o., která je výrobcem elektrotechnických součástek (samozřejmě v duchu Průmyslu 4.0).

Na příštím setkání ve dnech 12. a 13. listopadu 2019 budou žáci ve svých aktivitách a práci na projektovém filmu pokračovat. Těší nás, že tato přeshraniční spolupráce rozvíjí u žáků nejen mediální a technické kompetence, ale také boří jazykové bariéry.

Mgr. Věra Novotná

Menu