Dne 8. října 2019 proběhla na německé straně hranic další výměna zkušeností lektorů. Zástupci českého projektového týmu se vydali do Chemnitz, aby společně konzultovali předchozí pracovní schůzku, která proběhla 19. září 2019.

Tehdejší návštěva Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, p. o. byla partnery zhodnocena velmi kladně, německým pedagogům se líbily prostory i způsoby výuky, ve kterých je plně využíváno technické vybavení. Poté následovala prohlídka učeben školy DPFA Chemnitz, ve které nyní probíhá modernizace, a jednání partnerů ohledně harmonogramu budoucích akcí.

Tyto přeshraniční výměny zkušeností umožňují pedagogům zkvalitňovat a rozšiřovat výukové metody tak, aby byli žáci vedeni k získání mediálních kompetencí.

Mgr. Věra Novotná

Menu