Ve dnech 10. a 11. května se vybraní žáci oborů Informační technologie a Strojírenství zúčastnili několika velmi zajímavých zahraničních aktivit. V rámci projektu Průmysl 4.0 – Implementace „Digitálního vzdělávání“ do profesního vzdělávání se jim naskytla příležitost nejen prohlédnout si historickou část města Chemnitz, ale také objevovat nejmodernější technologie, které město využívá. V pátek byli společně se žáky německého partnera DPFA Chemnitz provedeni závodem, který reguluje elektrický proud v síti města, a certifikačním místem, ve kterém jsou testovány a cejchovány nejnovější přístroje. Když žáci vstřebali zážitky z prohlídky technologií, odebrali se na půdu projektového partnera DPFA, kde právě probíhala „Noc vzdělávání“. Zde byla možnost procházet stanoviště prezentující technické objevy Leonarda da Vinci, soutěžit, testovat a poznávat nejrůznější stroje. Po zaslouženém odpočinku žáky čekala sobotní návštěva technického muzea. Čeští i němečtí návštěvníci byli při prohlídce historické techniky stejně zvídaví jako předchozí den. Během svého pobytu v Německu viděli věci staré i nové a toto skloubení bylo jistě velmi naučné pro ně i pro jejich pedagogický doprovod. Získané znalosti využijí ve výuce odborných předmětů a německého jazyka. Jsme rádi, že přeshraniční spolupráce boří komunikační bariéry, motivuje mladou generaci ke studiu techniky, a žáci se tak mohou společně připravovat pro moderní trh práce.

Mgr. Věra Novotná

Menu