Ve středu 5. února 2020 proběhla na Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace jedinečná vyučovací hodina anglického jazyka. Díky nově vybudované moderní virtuální učebně probíhala výuka paralelně v Sokolově a na německé škole DPFA Chemnitz.

Díky společnému přeshraničnímu projektu „Průmysl 4.0 – Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání“ měli žáci strojírenských oborů možnost během výuky kooperovat s německými studenty, kteří se v rámci svého povolání zdokonalují v anglickém jazyce. Přestože se přes virtuální učebnu spojily dvě (věkově i oborově) odlišné sociální skupiny, výsledek byl pro všechny velmi přínosný.

Hodina nesla téma „psychické/mentální zdraví“ a dělila se na dvě části: teoretickou a praktickou část. Po úvodním společném seznamování všichni žáci provedli brainstorming a pomocí online přenosu se podělili o své nápady s druhou skupinou. Myšlenky následně sepsali do přehledných tabulek. Po prezentaci tabulek obsahující stresory, ale také věci a aktivity, které stres odbourávají a přináší radost, přišel druhý úkol, a to vytvořit mapu, která by poskytovala praktický návod, jak se ze stresové situace efektivně dostat. Žáci vymýšleli plán a prezentovali si navzájem své tipy, jak si zachovat své duševní zdraví a cítit se dobře.

Nejen že se žáci zdokonalovali v jazyce, ale také kooperací rozvíjeli své komunikační schopnosti tím, že museli německé straně předkládat své argumenty. „Užili jsme si to hlavně jako třída, takové akce jsou vždycky pro kolektiv přínosné. Bylo to vítané zpestření, protože se teď připravujeme na maturitní zkoušku,“ uvedl zúčastněný žák.

Česko-německá spolupráce mezi Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace a DPFA Chemnitz probíhá již od září roku 2017. Kromě toho, že se žáci navzájem navštěvují, pracují na společných úkolech a setkávají se ve virtuální učebně, projekt také nabízí vzdělávání pedagogů.

Mgr. Věra Novotná

Menu