Dne 18. března 2019 se konalo Sympozium v Chemnitz. Na konferenci byla zastoupena témata týkající se projektu Průmysl 4.0 – Implementace „Digitálního vzdělávání“ do profesního vzdělávání. Program sympozia byl sestaven z jednotlivých prezentací. Během konference byl uspořádán on-line přenos mezi německou DPFA Chemnitz a českou ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace. Studenti obou škol společně vymysleli a vyrobili učební pomůcku a během přenosu představili proces jejího vzniku na 3D tiskárně a také následný finální výrobek.

Menu