Projekt s názvem „Průmysl 4.0 – Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání“ spouští ke dni 1. 6. 2018 své dvojjazyčné webové stránky. Partnery projektu na jsou české straně Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace a Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Německým partnerem je DPFA – Bildungszentrum Chemnitz.

Na webových stránkách mohou všichni zájemci o moderní vzdělávání najít informace o projektových aktivitách, užitečné odkazy a kontakty. Cílem projektu je přeshraniční komunikace žáků i pedagogů a vytvoření pokrokových učebních modulů v duchu Průmyslu 4.0. Díky podmínkám pro digitální vzdělávání, které partneři vytváří v průběhu let 2017-2020, budou na trh práce přicházet ze školy mladí lidé s odbornými zkušenostmi a znalostmi z oblasti technologií.

Zpracovala: Mgr. Věra Novotná

Menu