Projektoví partneři Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace; Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a DPFA – Schulen gemeinnütze GmbH Chemnitz realizují odborné vzdělávání se zvláštním zřetelem na přeshraniční synergie pro regionální ekonomiku. Pomocí investic do vzdělávání je umožněna vzájemná výměna zkušeností pedagogů a podniků a poskytování informací žákům o možnostech dalšího vzdělávání. Odborná příprava a další vzdělávání bude přizpůsobeno trhu práce, regionálním potřebám a moderním technologiím včetně virtuální reality. Vzájemná spolupráci má za cíl podnítit zájem o studium technických oborů a následnou profesní orientaci žáků.

Menu