Na Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci se žáci mohou vzdělávat v učňovských oborech zaměřených na elektrotechniku, stavebnictví a strojírenství. Absolventi se uplatní při výkonu povolání na mnoha pracovních pozicích. Žáci učňovských oborů mohou v průběhu studia získat certifikáty a osvědčení, popřípadě další doklady, které rozšiřují jejich budoucí uplatnění na trhu práce.

Menu